Π.Σ.Γ.

Πρόεδρος :

Βουρδουμπάκης Γιάννης

Αντιπρόεδρος :

Σταματάκης Χρυσόστομος

Ταμίας :

Γκίκα Μαρία

Mέλη :
Βεριβάκη Κατερίνα

Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσούλα

Καραπατάκης Γιάννης

Ελεκτική Επιτροπή :

α. Γερακάκης Αντώνης

β. Μπασιάς Μανώλης

γ. Σταματάκη Στέλλα